• Outoffocusmag has been discontinued. Thank you all for contributing to this project.

    Vi är ett galleri på nätet och ska vara en mötesplats för alla med ett intresse för den berättande bilden. Vill du ansluter dig till vårt nyhetsbrev skicka gärna ett kort mail.

    Tack till alla fotografer som bidrar till Outoffocusmag. Välkommen med din ansökan.

    We are a Sweden based web-gallery and a platform for everybody interested in telling stories visually. Thanks to all the photographers contributing to Outoffocusmag. You may also want to subscribe to our newsletter by sending a short mail.

Alexander Donka – Melanie is demented

Tillståndsbiografi –

närhet, glädje, ilska, vanlig, upprepning, aldrig vanlig, aldrig ilska
rädd, modig, vaken, utpumpad, allvarsam, målmedveten, sökande, förvirrad, men mest helt klar
vänner, ovänner, jagad, jagar kärlek, och åter igen närhet, fast på ett annat sätt
oväntat stirrig, leende, tankar, tid, otid, möten, kontakt, finns det någon kronologi
vanföreställningar och paranoia, helt med resonemang
för oss andra, “jag är inte mänsklig”

sortera en miljon intryck och du går runt som alla andra
sortera dom inte och du lär dig att se allt
fly dom och du skapar dina egna

Melanie John Martinsson, 25 årig musiker som har vanföreställningar och hallucinationer,
något som gör det svårt att skilja verklighet mot fantasi.
Vardagliga sysslor kan bli enorma utmaningar, medan för oss extraordinära saker kan för Melanie vara vardagsmat.

Alexander Donka, född och uppväxt i Stockholm. Studerar just nu på Nordens Fotoskola och jobbar som frilansfotograf samt med egna projekt.
www.donka.se

Marc Femenia – Vi som inte syns

Asylsökande, bidragstagande eller rent av kriminella. Så är invandrare i Sverige enligt massmedierna.

Idag är medierapporteringen om invandrare en av de tydligaste gränsdragare i vårt samhälle. Ordet invandrare har en dold innebörd. Annars, varför tycks det vara omöjligt att tänka på en amerikansk VD som bor i villa på Ekerö om man pratar om en invandrare från förorten?
Invandrare beskrivs genom återkommande stereotyper där redogörelser och analyser av enskilda händelser framställs som om de hade en generell relevans för ALLA invandrare, oavsett ursprung och social tillhörighet.
I media förekommer invandrare nästan alltid i ett problemfyllt sammanhang. Det kan vara något de drabbas av, eller något de orsakar. Det är mycket sällan invandrare syns i en vardagssituation som inte direkt har att göra med deras kulturella bakgrund. Detta är särskilt allvarligt eftersom medierna lägger grunden för människors verklighetsuppfattning och för hur ”invandrarfrågorna” debatteras i den offentliga debatten.

Med detta arbete vill jag ge en glimt ur sju människors vardag. Sju personer som inte är något undantag till en konfliktfylld grupp, utan sju vanliga människor som lever ett normalt liv. Men deras och många andras verklighet är osynlig i medierna. Varför?

Based in Stockholm, Sweden, Marc Femenia is an awarded freelance photojournalist that combines editorial work and commercial assignments with long-term documentary projects. His website can be found at: marcfemenia.com

Susanne Otterberg – Kontraster

Några hundradelssekunder på negativen skapar mina minnen. Först och främst handlar bilderna om mina egna känslor och funderingar över förändringar. Stora förändringar. Kontrasterna i livet.
Kärleken tar en stor plats i mina bilder, rädslan att förlora, livet och döden, men också glädjen och värmen. Så som livet ter sig. Jag vill inte värja mig.
Bilderna är tagna i Grekland och Portugal, men mest i Sverige och Perú, där jag har min familj.

Susanne Otterberg (f 1962) är autodidakt och arbetar med egna fotoprojekt huvudsakligen. Övrig tid arbetar hon deltid inom vården, med äldre människor, i Göteborg.
Hon har haft utställningar i Göteborg på Fotohuset, Stockholm på Galleri C, Kalmar Läns Museum, Alingsås Museum, Klaipda och Nida i Litauen.
Susanne kan nås på: susanne.otterberg@comhem.se

Katja Alderete – Det varma, kalla landet

Det intimaste och privataste. Det är det jag vill berätta om med mina bilder. Om mig själv, min bakgrund, de sorger och glädjen som format mig. Och då framförallt vem jag är utifrån mina föräldrar.

Min far är från Bolivia och min mor från Finland. Det brukar vara de första meningarna som kommer över mina läppar när någon frågan var jag kommer ifrån. Jag är mitt ursprung, men både är och INTE är. Jag talar inte spanska flytande och har aldrig varit i min fars hemland.

Men det är det käraste för mig. Min fars glädje, den lyckligaste människan jag känner, mitt i allt kaos.
Min fars värme, hans kärlek till vänner och umgänge, hans underbara inställning till livet. Han, den gode svensken. Arbetaren, städaren, egen företagaren. Hans lilla hem, hans bo, fyllt med värme, saker, grejer, människor, kuddar, täcken, sovplatser, matplatser och stunder av lycka. Mitt liv sammanflätat med det han är, kommer ifrån. Det är historien om det jag älskar mest av allt som jag vill berätta.

Katja Alderete, född 1978 är utbildad journalist på JMM Södertörns Högskola (2002-05) och bildjournalist på Nordens Fotoskola Biskops Arnö (2005-07). Hon bor och arbetar i Stockholm och nås enklast via: alderetekatja@hotmail.com

Mikael Johansson – Lots of people talk and few of them know

Min storebror är handikappad och jag har länge varit intresserad av den mänskliga psykologin, hur personer som ses som friska och “normala” tänker. Även hur vi ser på olika typer av människor och vad vi har för fördomar (klassiskt fall att de flesta pratar till en handikappad persons assistent istället för personen själv i fråga). Fotografi kan skapa samma fördomar, genom att fokusera på mannen och hur mannen ofta framställs inom media har jag velat göra något mer subtilt och frågeställande, porträttera män på ett sätt vi inte är vana att se mannen. På så vis dra paralleller till bl.a. autism och homosexualitet. Du som åskådare vet inget om personerna, inte ens deras fullständiga namn, du är fri att använda dina fördomar för att skapa en mening. Ingen av deras blickar möter dig vilket gör det ännu lättare att skapa en helt subjektiv uppfattning.

My aim was to create a body of work that challenged and questioned the male portrait. Built up partly from the writing by Laura Mulvey in Visual Pleasure and Narrative Cinema. I’m trying to get the viewer to question the role of the model and phallocentrism based on the way he is posing. I’m grown up besides my handicapped brother and the way people are looking at him, based on his looks and their prejudice, has caught my interest. Therefore I wanted to question the photograph and different ways of seeing by using average male youth portrayed in strange poses. With very simple portraits create this strange atmosphere in the photograph that will raise the questions of whether the model could be gay and/or autistic. My aim was to create minimalistic portraits with a somehow dark undertone to them. The way you choose to read into the project is then based upon your the clichés you’re trapped in.

The project is made as a book with introduction written by Gareth Longstaff. The book is ready for print but not published and we’ll see what happens.
Preview of book can bee seen here

Mikael Johansson is a Swedish Photographer. Graduating with a BA (Hons) in Photography from the University of Cumbria in June. Has a close relationship with rock ’n’ roll, fashion and music over all. Loves to work with lifestyle-based projects and collaborate with other creative people.

His webbsite can be found here